Een unieke cultuur met
eeuwenoude tradities

Gezellige dorpjes en
een subtropisch klimaat

Mooie stranden en kristalhelder zeewater

Ongerepte natuur en magische
‘sculptured’ bergen

Heerlijk authentiek
"Sardijns" eten

Privacyverklaring Go-Enjoy Sardinia

Go-Enjoy Sardinia, gevestigd aan Korenstraat 25, 7908 MV Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
Go-Enjoy Sardinia zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Over ons

Go-Enjoy Sardinia
Korenstraat 25
7908 MV Hoogeveen
Tel.nr. +31 650734443
KvK: 52273601
Website: www.go-enjoysardinia.eu
Email: info@go-enjoysardinia.eu

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Bijvoorbeeld wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, vragen wij aan u om uw gegevens in te vullen.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wij verwerken géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Het leveren van een bestelling en/of dienstverlening
 • Het boeken of reserveren van uw accommodaties of excursies
 • Het registeren voor een nieuwsbrief
 • Het verzenden van aangevraagde gratis Ebooks etc.
 • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Go-Enjoy Sardinia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevensverzameling vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Contractuele overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke

Gegevens die online worden gepubliceerd

Wij publiceren, m.u.v. een door uw gegeven review, géén gegevens online.
Bij een review plaatsen we normaal gesproken alleen de voornaam, maar het is ook mogelijk om ervoor te kiezen dit anoniem te doen (dus zonder voornaam).

Uw gegevens bij Go-Enjoy Sardinia

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem bij Autorespond.
Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Autorespond afgesloten. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over de beveiliging van de gegevens en tevens is vastgelegd dat zij de gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken.

Nieuwsbrief - gratis download etc.

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd of een offerte / reserveringsaanvraag en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun u ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Uw e-mailadres wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand, uit ons systeem worden verwijderd en zal niet worden bewaard.

Als u alleen een reserveringsaanvraag heeft gedaan en er binnen 3 maanden geen boeking tot stand komt, zullen uw gegevens ook uit ons systeem worden verwijderd.

Reizen Sardinië - Excursies etc.

Wanneer u een aankoop bij ons hebt gedaan, gebruiken wij de door uw aangeleverde gegevens om de boeking en/of reservering zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn:

 • Voor- en achternaam hoofdboeker
 • Bij boeking van een accommodatie of excursie de geboortedatum van de kinderen (ivm eventuele kinderkorting)
 • Adres, postcode, woonplaats en land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bij elke bestelling ontvang u van ons, zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, een bevestiging en factuur per email. Ook de benodigde vouchers ontvangt u per mail.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar, na het verlopen van deze verplichting, door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen met derden

Go-Enjoy Sardinia verkoopt uw persoonsgegevens niet en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting:

 • Het Go-Enjoy Sardinia team
 • Autorespond (email- en shoppingcard)
 • Hostingprovider en website beheerder
  Deze hebben slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Overheidsinstantie, zoals de belastingdienst
 • Administratiekantoor

Met bedrijven en personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zij mogen deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken.
Go-Enjoy Sardinia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekken wij uw gegevens aan:

 • De accommodatie
 • De organisatie voor de excursie
 • Eventueel andere derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw boeking

Beveiliging persoonsgegevens

Go-Enjoy Sardinia neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat van onze website en cyberbeveiliging voor al onze pc's en mobiele apparaten, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@go-enjoysardinia.eu

Hoe analyseert Go-Enjoy Sardinia uw websitebezoek?

Go-Enjoy Sardinia maakt gebruikt van Google Analytics. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website  bezoeken, zodat we het gebruik van de website  kunnen optimaliseren.
Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben wij goede statistieken nodig.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u dan ook niet persoonlijk herleiden.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Go-Enjoy Sardinia maakt alleen gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Go-Enjoy Sardinia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor meer informatie

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw  persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen door een mail te sturen naar info@go-enjoysardinia.eu

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun u een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Go-Enjoy Sardinia wil u er tevens op wijzen dat, als wij onderling niet tot een oplossing komen, u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is van 1 juli 2018. We behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.